Mnogi majstori vole da kažu da je mali servis preventiva za velike kvarove što i te kako ima smisla ako znate koje poslove porazumeva isti. Kao kada je u pitanju zdravstveno stanje, tako i kada je u pitanju automobilska industrija, prevencija ima veliki značaj u sprečavanju nastaka ozbiljnijih povreda, odnosno kvarova i ranoj dijagnostici. 

Ako ste jedni od onih koji svoj automobil redovno održavaju onda treba da znate i šta je i kada potrebno uraditi. Mali servis predstavlja segment redovnog održavanja koji je od velikog značaja kada je njegova dugotrajnost u pitanju. 

Redovno održavanje automobila omogućava vam sigurnije putovanje i vožnju, smanjuje mogućnost za kvarove na minimum i samom tim čuva vaše vreme, energiju i novac. 

Zašto je potrebno raditi ga i koliko često?

Već je u uvodu navedeno da se redovnim održavanjem vozila omogućava sigurnija i bezbednija vožnja te da se mogu preventirati određeni kvarovi čim se automatski smanjuje šansa da dođe do većih koji će iziskivati veći deo vremena i novca. Da, može se reći da je reč o prevenciji koja je i te kako važna.

U toku malog servisa vrši se provera i zamena svih delova i sklopova vašeg vozila koji su podložni habanju i trošenju, odnosno kod kojih tokom vremena dolazi do slabljenja njihove glavne funkcije. 

Bez obzira na aktuelno stanje delova vrši se zamena iz preventivnih razloga jer se time štedi novac kako me bi došlo do veće štete. 

Servisni interval može zavisiti od automobila do automobila, odnosno modela i proizvođača, vrste goriva, viskoziteta ulja i tome slično. Najčešće je on naglašen i naveden od strane proizvođača vozila u rasporedu servisa u knjižici koju dobijate uz vozilo. 

Neki od savremenih modela omogućavaju da se na instrument tabli pokaže rok za sledeći servis što vozačima olakšava posao. A najčešće je to period od 5000-15000 pređenih kilometara. 

Šta obuhvata?

I sami znati da je potrebno zakazati termin kod majstora kada želite da radite mali servis jer on podrazumeva više radnji. Nekada će majstor od vas zahtevati da kupite sami potrebne delove, a nekada će on to uraditi za vas što će te vi kasnije refundirati. 

On podrazumeva servisne radnje koje se odnose na pre svega zamenu motornog ulja ali i filtera motornog ulja, zatim zamenu filtera vazduha motora i vazduha kabine (polen filtera) ali i filtera goriva, podrazumeva i poništavanje servirsnog intervala na vozilima koja imaju tu opciju. A vrši se i provera nivoa kočione i rashladne tečnosti, te u skladu sa aktuelnim stanje vrši se i dopuna po potrebi. 

Zašto je važno motorno ulje?

Iako postoje vremenski intervali za mali servis, koji između ostalog podrazumeva i zamenu motornog ulja, stručnjaci preporučuju da se motorno ulje menja najmanje jednom godišnje. 

Motorno ulje predstavlja krv vašeg automobila i tokom rada motora neprestano dolazi do trenja njegovih pokretnih i nepokretnih delova i zato je važno da on uvek bude podmazan. Bez ove tečnosti motor neće raditi ispravno i dolaziće do ozbiljnih kvarova. 

Dovoljna količina motornog ulja osigurava da gotovo svaki aspekt funkcije motora bude ispravan čime se kasnije osigurava njegov rad na maksimumu potencijala koje ima. 

By stijak