Srpski
 • Srpski
 • Crnogorski
 • Hrvatski
 • Bosanski
 • Engleski
Korektne cene & brza kupoprodaja

Polovni automobili

  Pravila i uslovi korišćenja sajta Auto-Balkan

  • Član 1
   Uvod
   Sajt Auto-Balkan.com (u daljem delu teksta Auto-Balkan) je vlasništvo kompanije LBV doo. Za vreme korišćenja sajta Auto-Balkan, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Auto-Balkan zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.
  • Član 2
   Upotreba i zaštita podataka
   Auto-Balkan se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Auto-Balkan čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, Auto-Balkan ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Auto-Balkan, doći do tih informacija. Korišćenjem sajta Auto-Balkan saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu Auto-Balkan upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na sajtu Auto-Balkan pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obaveštenja.
  • Član 3
   Zaštita autorskih prava
   Podaci na sajtu Auto-Balkan su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt Auto-Balkan uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu Auto-Balkan te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta Auto-Balkan, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama. Sadržaj, tj. baza podataka sajta Auto-Balkan je vlasništvo kompanije LBV doo. Posetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i postavljaju oglase su svesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta. Auto-Balkan ne snose nikakvu odgovornost i/ili izuzimaju se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu Auto-Balkan.
  • Član 4
   Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete
   Korišćenje sajta Auto-Balkan je privilegija a ne pravo. Auto-Balkan zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta Auto-Balkan iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg Auto-Balkan smatra odgovarajućim. Auto-Balkan zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sajt Auto-Balkan, a naročito u sumislu:
   • - kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu Auto-Balkan i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
   Oglasi novih korisnika pre objavljivanja na sajtu prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti omogućeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, Auto-Balkan zadržava pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na sajtu ili trajno zabrani pristup nalogu.
  • Član 5
   Garancija
   Auto-Balkan ne garantuju:
   • - tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
   • - nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
   • - da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
   • - da će treća strana legalno koristiti stranice Auto-Balkan celo vreme
    • Član 6
     Odgovornost
     Auto-Balkan se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
     • - korišćenja sajta Auto-Balkan
     • - korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta Auto-Balkan
     • - informacija na sajtu Auto-Balkan
     • - postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu Auto-Balkan
     • - upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova
     Sajt Auto-Balkan ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom Auto-Balkan, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta Auto-Balkan. Auto-Balkan može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta Auto-Balkan na taj način. Sajt Auto-Balkan može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Auto-Balkan nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.
    • Član 7
     Oglas
     Kod predavanja oglasa na sajt Auto-Balkan, oglašivač dodeljuje pravo sajtu Auto-Balkan da odašilje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na sajt Auto-Balkan na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane sajta Auto-Balkan. Auto-Balkan ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:
     • - ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
     • - kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 euro; u oglasu stoji da je predmet oglašavanja prodat)
     • - kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, tekst - npr. prodato i sl.)
     • - kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
     • - kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
     • - kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
     • - kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, u opisu oglasa i sl.)
     • - kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu Auto-Balkan
     • - kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
     • - kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
     • - kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja
       Oglašavač je saglasan:
     • - izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
     • - ne koristiti sajt Auto-Balkan u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
     • - da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt Auto-Balkan postaju vlasništvo istog
     • - da osobe koje održavaju sajt Auto-Balkan kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
     • Auto-Balkan ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja sajta Auto-Balkan kao mesta za trgovinu.
     • Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. Auto-Balkan ne učestvuju niti u jednoj transakcijij između korisnika sajta.
     • Korisnici sajta Auto-Balkan su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako Auto-Balkan nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika .
     • Auto-Balkan ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.
      • Član 8
       Sudska nadležnost
       Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu. Korišćenjem sajta Auto-Balkan korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja sajta Auto-Balkan.com i da ih u celosti prihvata. U Beogradu, januar 2015. Ovi uslovi i sadržaj ovog sajta podležu autorskom pravu LBV d.o.o. Sva prava zadržana.