Srpski
 • Srpski
 • Crnogorski
 • Hrvatski
 • Bosanski
 • Engleski
Korektne cene & brza kupoprodaja

Oglašavanje

Objavljeno : Utorak, 30. 12. 2014. - 00:00
  1. Kad i kako mogu postaviti oglas?
 • Morate biti prijavljeni sa vašim korisničkim nalogom da bi ste mogli da postavite oglas ( ovaj korak je opisan u prethodnom pitanju ). Da bi ste dodali oglas morate u glavnom meniju na početnoj strnici da pritisnete opciju Dodaj oglas. Otvoriće vam se nova stranica gde će se od vas zahtjevati da popunite Marku, Model, Mesec, Godina i Cena * EUR za vaš automobil koji želite da oglasite. Da bi ste nastavili dalje sa postavljanje oglasa kliknite na dugme Dalje. Pojaviće vam se stranica sa izgledom vašeg oglas koji trenutno postavljate. Da bi ste postavili oglas morate da popunite polja: Slike, Informaciji o autu, Tehnički podaci, Enterijer i eksterijer, Opis. U slučaju da niste popunili ova polje nećete biti u mogućnosti da dodate vaš oglas. Kad ste popunili obavezna navedena polja možete a i ne morate da popunite polja: Enterijer, Eksterijer, Sigutnost. Polje Kontakt se automatski popunjava vašim informacijama iz korisničkog naloga. Kad ste sve završili ostaje vam samo još da pritisnite dugme Dodaj oglas i vaš oglas će biti objavljen u roku od 24 sata.
 • 2. Zbog čega mi oglas čeka odobrenje?
 • U cilju unapređenja kvaliteta sadržaja sajta. Svi postavljeni oglasi prolaze kroz aktivacionu provjeru pre samog objavljivanja. Rok za aktivacisku proveru je 24 sata od dodavanja oglsa.
 • 3. U kojim slučajevima se oglas ne odobrava?
 • 1. U slučaju unošenja očigledno netočnih podataka ( opisi ili cjena predmeta oglašavanja je neispravna...)
 • 2. Ukoliko komentar sadrži linkove komercijalne usluge ili internet stranice, oglase drugog vozila ili navođenje vulgarnog sadržaja.
 • 3. U slučaju dupliranja već postojećih oglasa na našem sajtu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uvjetima...)
 • Pogledajte stranicu pravila i uvjeti korištenja sajta !
 • 4. Šta se sve podrazumeva pod besplatnim oglasima?
 • Imate pravo na dva besplatna oglas, koji traju od dana objave pa narednih 30 dana. Postoji i mogućnost produljenja besplatnog oglasa za još 30 dana uz odgovarajuću materijalnu cjenu .
 • 5. Kakva je razlika između standardnog oglas i oglas sa isticanjem?
 • Stadardni oglas je oglas koji će se naći u skupu sa svim oglasima i prilikom pregleda stranice sa oglasima ne postoji mogućnost da vam jamčimo da će vaš oglas biti na prvoj stranici ili na prvoj poziciji u odnosu na ostale oglase. Zato postoji opcija isticanje oglasa gde vam mi za odredjenu cjenu jamčimo da se vaš oglas mora naći na prvoj stranici u prvih par pozicija u odnosu na ostale oglase.
 • 6. Kako da istaknem oglas?
 • Isticanje oglasa se vrši prilikom samog dodavanja oglas. U polju gde dodajete slike vašeg automobila prvo će te morati da se odločite između Standard paketa i Premium paketa, biranjem Premium paketa vaš oglas raspolaže sa većim brojem slika i isticanjem na početnoj stranici i u pretrazi oglasa .
 • 7. Zašto se moj oglas ne nalazi uvek među istaknutim oglasima na početnoj stranici, kad sam platio odrđenu cjenu za tu uslugu?
 • Svi istaknuti oglasi na početnoj stranici se slučanim izborom smjenjuju na veoma kratak vremenski period ( nekoliko sekundi ). Tako da postoji mogućnost da u datom trenutku vaš oglas nije istaknut u tom trenuku, dok će već u narednom biti.
 • 8. Kako mogu da izmenim ili da obrišem oglas?
 • Brisanje i izmjena već postavljenog oglasa se vrši dok sete prijavljeni sa vašim korisničkim nalogom. Na početnoj strani u prozoru Korisnički profil nalazi se informacija Moji oglasi ( piše broj vaših objavljenih oglasa ali je i takođe i link sa stranicom svih vaših oglas koje ste objavili ) klikom na taj tekst odlazite na strancu gde su samo vaši oglasi. Izaberete oglas koji želite da izmenite ili obrišete i kliknete na njega i vidjeće te dva gumba Uredi oglas i Obriši oglas, preko kojih ćete izvršiti željene radnje. Takođe ovu radnju možete izvesti jednostavnim pronalaženjem oglasa koji želite da izmijenite ili obrišitete.
 • 9. Kako mogu da produžiti oglas koji ističe, do kad najkasnije mogu da ga produžim i koliko mogu da ga produžim?
 • Produženje već postavljenog oglasa se vrši dok sete prijavljeni sa vašim korisničkim nalogom. Na početnoj strani u prozoru Korisnički profil nalazi se informacija Moji oglasi ( piše broj vaših objavljenih oglasa ali je i takođe i link sa stranicom svih vaših oglas koje ste objavili ) klikom na taj tekst odlazite na strancu gde su samo vaši oglasi. Izaberete oglas koji želite da izmenite ili obrišete i kliknete na njega i videćete dva gumba Urdediti oglas i Obriši oglas, Produži oglas. Klikom na gumb produži oglas izaćiće vam obaveštenje da će se vaš oglas produžiti za još 30 dana za određenu materijalnu cjenu.